Noi masuri restrictive din 9 noiembrie. Pentru a intra in viguare trebuie aprobate de guvern

0
456

Hotărârea CNSU numărul 52, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS – CoV- 2.

Propunerile din Hotărârea CNSU urmează să fie aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar măsurile respective vor fi instituite începând cu ziua de luni, 9 noiembrie.

„Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri la nivelul României se propune:
instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile
publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor
din ultimele 14 zile.

Art. 2 În vederea evitării aglomerării transportului public, se propune ca toate
instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația
organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă
la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze
programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să
înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore. Respectarea
aplicării acestei măsuri se urmărește de prefecți și de către Inspecția Muncii.

Art. 3 În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2, se propune ca, în
toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor,
preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.
Art. 4 – (1) În toate localitățile din România, se propune interzicerea circulației
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele
motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi
dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
Art. 5 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de
serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria
răspundere, completată în prealabil;
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data
nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării,
data completării și semnătura.
Art. 6 Se propune interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători,
aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.
Art. 7 (1) Se propune suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații
închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit
art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu
produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone
publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
Art. 8 Se propune ca, pentru spațiile exterioare în care se desfășoară activități de
preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice,
care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt ele
definite în Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din
tutun nr. 349/2009, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile în mod
similar regulile și măsurile de protecție sanitară, prevăzute în anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 și 2
din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combatere

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.